De Marvis Walter

Deze Bollebooswichtpagina is gekoppeld aan de Stapperloot-route Doornik
Wandel deze route met je smartphone.

WALTER DE MARVIS
° Doornik, ca. 1175.
† Doornik, 1252.

Walter de Marvis wordt rond 1175 geboren in Doornik. Hij gaat daar naar de kapittelschool om dan theologie te gaan studeren in Parijs, waar dan kort tevoren de Sorbonne-universiteit is opgericht. Afgestudeerd keert hij naar zijn geboortestad terug, waar hij nu zelf les gaat geven aan de kapittelschool vanaf 1205.

Blijkbaar niet vergroeid met de schoolbanken, gaat hij deelnemen aan de Vijfde Kruistocht die in 1213 start, maar in 1221 zal vastlopen in de Egyptische stad Damiate. Walter loopt op expeditie Franciscus van Assisi tegen het lijf, die een keer als onderhandelaar met de sultan is ingeschakeld. Veel kruisvaarders keren vervroegd terug en dat is ongetwijfeld ook het geval geweest voor Walter de Marvis, want hij heeft zijn leeropdracht aan de kapittelschool weer opgenomen en in 1219 wordt Walter tot bisschop van Doornik benoemd.

Bisschop de Marvis is niet blind voor het feilen in eigen rangen, hij gaat ook orde op zaken stellen in kloosters, sticht begijnhoven en richt hospitalen op. Omdat zijn bisdom zich ook over het graafschap Vlaanderen uitstrekt, wordt Walter daar bekend door het oprichten van menige parochie in het Waasland en het Meetjesland en tussen Aalter en Brugge, met name op het Bulskampveld. In 1242 komt hij persoonlijk de grenzen van de verschillende parochies afbakenen, waarvoor hij kruistekens op bomen laat zetten of kruisen laat oprichten op de parochiegrenzen. Dat heeft lokaal geresulteerd in een reeks straatnamen die op deze actie teruggaan.

In Doornik is in de 12de eeuw de grote romaanse Onze-Lieve-Vrouwekathedraal gebouwd, die tegen het einde van die eeuw voltooid was. Maar eenmaal bisschop, vindt Walter de Marvis dat zijn kerk niet meer aan de moderne tijd beantwoordt. Hij heeft immers in Frankrijk kathedralen gezien, opgetrokken in de nieuwe gotische bouwstijl. Dat wil Walter ook in Doornik zien. Dus laat hij in 1243 het romaanse koor slopen om het te vervangen door een ruimer, gotisch koor. Dat wordt opgetrokken in natuursteen met in de grote raamopeningen veel glas, waardoor het koor opeens een bron van licht wordt, dat zich van achter door de kathedraal verspreid. Maar na de voltooiing van dat gotische koor in 1255 wordt het plots stil op de werf. Van Walters plannen om de hele kerk door een gotisch equivalent te vervangen komt door gebrek aan middelen niets meer in huis, zodat je nu in Doornik een kerk met een symbiose van twee grote bouwstijlen, romaans voor schip en dwarsbeuk, gotisch voor het koor. 

Intussen heeft Nicolas van Verdun in 1247 het prachtige Sint-Eleutheriusschrijn vervaardigd. Walter de Marvis brengt daar de relieken van deze heilige bisschop in onder en zo is het vandaag een van de parels van de schatkamer van de kathedraal.

Eind 1251 of begin 1252 splitst de bisschop een stuk van de Doornikse Sint-Jacobsparochie af om daar een nieuwe parochie te stichten in het noordwesten van de stad met Maria Magdalena als patrones. Nog net voor zijn dood wordt daar begonnen aan de gotische Sint-Maria Magdalenakerk. Wat hem dus bij de kathedraal niet is gelukt, wordt hier wel gerealiseerd, een bedehuis in gotische stijl, wat de kerk onderscheidt van de overige historische kerken in de stad.  In 1252 geeft Walter de Marvis in zijn geboortestad de geest. Om hem te herinneren volstond een straat niet, het is een boulevard geworden, een deel van de boulevardring rond het stadscentrum over een traject van de vroegere stadswallen.

Klik voor andere routes op Routes
Voor andere Bollebooswicht-items klik je op Bollebooswicht