Deze Bollebooswichtpagina is gekoppeld aan de Stapperloot-route Dendermonde.
Wandel deze route met je smartphone.

DE VIER HEEMSKINDEREN – Dendermondse versie

Ridder Aymon is als heer van Dendermonde een leenman van Karel de Grote, met wiens zus Aya hij getrouwd is. Uit dat huwelijk zijn vier zonen geboren: Ritsaert, Writsaert, Adelaert, Reinout. De laatste en jongste zoon is reusachtig sterk. Als het viertal van Aymon elk een paard krijgt, doodt Reinout het zijne per ongeluk door zijn kracht. Als ook een tweede paard bezwijkt, brengt Aymon zijn zoon naar een burcht waar een onhandelbare hengst Beiaard is opgesloten, die nog nimmer zijn meester heeft gevonden. Reinout vecht een heroïsche strijd uit met Beiaard en slaagt erin het paard aan zijn wil te onderwerpen.

De vier broers worden uitgenodigd aan het hof van Karel de Grote in Gent. Maar tijdens een partijtje schaak ontstaat er ruzie tussen Reinout en Karels zoon Lodewijk. De driftige Reinout gooit alle schaakstukken omver en geeft met het zilveren schaakbord zijn neef een dreun op zijn hoofd. Die klap komt hard aan, Lodewijk overleeft het niet Uiteraard kan Karel de Grote dat niet ongestraft laten, hij wil zijn zoon wreken. Daarom vluchten de vier broers op Beiaard naar de burcht Montalbaan in het Ardense woud.

Als Karel hun vader Aymon in handen krijgt, wil hij die enkel ruilen voor Beiaard. Aya probeert als zus van Karel te bemiddelen en onder haar smeekbeden stemt Reinout erin toe Beiaard aan Karel af te staan. Bij de monding van de Dender in de Schelde wil Karel het paard verdrinken. Omdat hij intussen bekend is met de kracht van Beiaard krijgt de hengst enkele molenstenen om de nek gehangen om het te laten zinken. Maar Beiaard ziet kans om desondanks tot tweemaal toe weer boven te komen. Maar nu kan Reinout het niet langer aanzien en wendt zijn hoofd af. Dat wordt verkeerd begrepen door het paard, dat denkt dat zijn meester zich van hem afkeert, waarop Beiaard zich laat verdrinken.

De Dendermondse dichter-schrijver Prudens Van Duyse ligt aan de basis van deze Dendermondse versie van het aloude verhaal, waarvan de oudste volledige versie anno 1508 als ‘De historie vande vier Heemskinderë’ bewaard is gebleven. In het origineel is Aymon graaf van het Franse Dordogne. In onze taal is Aymon via Amijn tot Heimo geworden, vandaar Heemskinderen.

In versies uit onze streken wordt Beiaard in de Maas verdronken en wordt soms de Ardense burcht gesitueerd in Montauban, een heuvel met oude ruïnes in Buzenol nabij Virton. En de Rocher Bayard in Dinant zou gespleten zijn door een hoefslag van Beiaard bij het over de Maas springen. Dendermondenaar Prudens Van Duyse was vanaf 1838 stadsarchivaris van Gent, een stad wier burgers enkele malen in de geschiedenis Dendermonde hebben belaagd.

Klik voor andere routes op Routes
Voor andere Bollebooswicht-items klik je op Bollebooswicht