Gife Louis

Deze Bollebooswichtpagina is gekoppeld aan de Stapperloot-route Boechout
Wandel deze route met je smartphone.

LOUIS GIFE
° 26 februari 1854
† 1 januari 1929
Oeuvrelijst onderaan.

De op 26 februari 1854 geboren Louis Gife begint zijn carrière op het architectenbureau van zijn bekendere vader Eugène, die provinciaal architect is voor het kanton Antwerpen binnen de gelijknamige provincie. Wanneer pa zich in 1881 terugtrekt om zich meer aan wetenschappelijke werk en aan zijn privé-opdrachten te kunnen wijden, volgt zoon Louis hem op als provinciaal architect.

Louis Gife zal niet als vernieuwer de architectuurannalen ingaan, maar als iemand die de bouwtradities voortzet, doch daar wel eigen toetsen aan toevoegt. Concreet betekent dat de neogotische stijl voor kerken, waar hij vooral de westgevels – waar steeds de ingang zit – een eigen plastische inbreng geeft. Bij het herstellen of vergroten van kerken streeft hij naar het creëren van een stijleenheid. Dat doet hij dan bijvoorbeeld door het accentueren van details, zoals het aanbrengen van neogotische indelingen bij vensteropeningen of het aanpassen van het profiel van de bogen.

Wanneer het om pastorieën of gemeentehuizen gaat – veelvuldige opdrachten voor  provinciaal architecten, omdat de opdrachtgevers subsidie krijgen wanneer zij hen inschakelen – varieert Louis Gife van neogotisch via neo-Vlaamse renaissance en neo-traditioneel tot een eclectische aanpak. Architecten uit de 19de en begin 20ste eeuw zijn wat stijlen betreft van alle markten thuis. En dat geeft dus een grote diversiteit aan gebouwen, die vaak het dorpsbeeld sterk bepalen en vandaag tot de monumenten van die dorpen behoren. Bovendien zijn ze niet enkel ‘mooi’, maar dankzij de uitstekende opleiding van deze architecten ook uitermate degelijk van constructie.

Gife was lid van de Koninklijke Maatschappij der Bouwmeesters van Antwerpen (KMBA), een beroepsvereniging. Hij zegt echter samen met zijn collega Leonard Blomme het lidmaatschap op, nadat er binnen de vereniging een polemiek ontstaat over de bevoorrechte positie van de provinciale architecten. Samen met onder meer ingenieur Clement Van Bogaert – die de overkapping van het Antwerpse Centraal Station heeft ontworpen – is Louis medeoprichter van de wetenschappelijke studiekring Réunion Scientifique. Buiten zijn beroepsleven is Gife een gedreven amateurfotograaf, stichtend lid van de Antwerpse afdeling van de Association belge de Photographie.

Net voor de wereldwijde economische crisis toeslaat, geeft Louis de pijp aan Maarten, hij sterft in op 1 januari 1929 en ligt begraven op het Sint-Fredeganduskerkhof in Antwerpen-Deurne op perk F-214.

Oeuvre (onvolledig):
1885+1895  Doofstommeninstituut. 
          Jonghelinckstraat, Antwerpen.
          Bestaat niet meer.
1886 Heilig Kruiskerk, neogotisch. 
          Heilig Kruisstraat, Mortsel.
          Uitgebreid in 1937 en herbouwd in 1947-’51 door J. Careels.
1886-1887 Gemeentehuis, eclectisch. 
          Kerkplaats 29, Wommelgem.
1888 Sint-Antonius-Eremijtkerk (vergroting met zijbeuken).
           Drie Eikenstraat / Strijdersstraat, Edegem.
1888-1890 Heilig Hart van Jezuskerk, neogotisch.
           Kapelsesteenweg 216, Brasschaat.
           Hersteld in 1946-’54 door Leo De Graef.
1889 Sint-Benedictuspastorie, neo-Vlaamse renaissance.
          Wouwstraat 2, Mortsel.
         Niet meer als pastorie in gebruik.
1890 Rijkswachtkazerne, neo-Vlaamse renaissance.
          Oudstrijdersstraat, Antwerpen-Borgerhout.
          Afgebroken en vervangen door appartementencomplex.
1890-1891 Sint-Willibrorduskerk, neogotisch.
           Sint-Willibrordusstraat 14, Brecht-Overbroek.
           Hersteld in 1946-’50 door Emiel Verschueren.
1894-1897  Onze-Lieve-Vrouwekerk, neogotisch.
           Kerkeneind z/n, Kalmthout.
1897  Godshuis Sint-Jozef. 
           Monnikenhofstraat 109, Antwerpen-Berendrecht.
           Thans veranderd in woonzorgzone Monnikenhof.
1899 Woon-winkelhuis Jan Breydel, neo-Vlaamse renaissance.
           Leysstraat 8, Antwerpen.
           Privé-opdracht.
1899 Sint-Bavokerk, neogotisch, toren en schip tegen koor uit 1502.
          Sint-Bavoplein, Boechout.
1900-1901 Sint-Pieter en Pauluskerk, laat-gotisch.
          Torenstraat, Pulle-Zandhoven.
          Herstelling vierkante westtoren.
1903 Heilige Elisabeth van Hongarijekerk, gotisch.
          Kerkstraat 1, Zoersel.
          Herstelling en vergroting.
1904-1905 Heilig Hartpastorie, neogotisch.
           Krügerstraat 105, Antwerpen-Hoboken.
1904-1907 Gemeentehuis, neo-Vlaamse renaissance.
          Churchilllaan1, Schoten.
1906-1908 Sint-Jozefkerk, neogotisch.
          Hellegat z/n, Niel.
1906 Huis De Hemel. 
           Dorp 11, Pulderbos-Zandhoven.
          Verbouwing van voormalige pastorie.
1911-1912 Gemeentelijke Jongensschool, onderwijzerswoning, pastorie. 
          Carillolei 5, Aartselaar.
          Later verschillende functies: bibliotheek, muziekschool, Rode Kruis, lokaal Heemkundige Kring.
1911-1913 Gasthuis, neogotisch.
          Gasthuisstraat 9, Wuustwezel.
          Toevoeging van verdieping op rechter vleugel en uitbouw.
1921-1924 Onze-Lieve-Vrouwekerk, neogotisch.
           Torenplein z/n, Oelegem-Ranst.
           Herstel na uitbranden op 7 oktober 1914.

Korte beschrijvingen
1886 Heilig Kruiskerk
, Heilig Kruisstraat, Mortsel.
Louis Gife ontwerpt en bouwt de eerste versie van deze neogotische kerk. Bij het beruchte geallieerde bombardement op Mortsel in 1943 wordt deze kerk volledig verwoest. Tussen 1947 en 1951 bouwt architect J. Carreels de kerk weer op en vergroot hem meteen.

1899 Sint-Bavokerk, Sint-Bavoplein, Boechout.
Het oudste deel zit achteraan, het koor. Daar werd meestal mee begonnen, want dat moest zo snel mogelijk af zijn om alvast de mis te kunnen opdragen. Het Boechoutse koor stamt uit 1502 en volgende jaren. In tegenstelling tot de rest van de kerk zijn de wanden uit natuursteen, Balegemse hardsteen om precies te zijn.
Toren en schip zijn het recentst. Die dateren uit eind 19de eeuw, toen de oude Sint-Bavokerk vergroot is om alle gelovigen onderdak te bieden. De vroegere toren is voorjaar 1897 opgeblazen door de Belgische genie. Bij de bouw van het nieuwe schip heeft architect Louis Gife moderne materialen gebruikt, o.a. gietijzer voor het gebinte. De nieuwe toren is dubbel zo hoog als zijn voorganger, 51 meter, en staat door de vergroting van de kerk ook een stuk vooruit op het kleiner geworden plein.

1904-1907 Gemeentehuis, Churchilllaan 1, Schoten.
Een gebouw in neo-Vlaamse renaissance, dat oorspronkelijk uit twee vleugels van twee bouwlagen bestaat, gedekt door een leien vleugeldak met dakkapellen. Een veelhoekige toren met een licht overkragende bovenste smalle bouwlaag en een zeer hoog opstekend dak met lantaarn vormt de verbinding tussen beide vleugels.
Het bakstenen gebouw rust volledig op een flinke arduinen plint, waarboven een verdieping met kleine rechthoekige vensters met zandstenen omlijsting. In de langere gevel aan de Churchilllaan een rondboogdeur als toegang. Op de hogere verdieping hoge vensters met zandstenen kruiskozijnen en in het midden van de langere gevel een dakkapel met trapgevel en rechthoekig venster. Daarnaast een reeks kleine dakkapellen op twee niveaus in het hoge dak. Aan het uiteinde van de slechts drie traveeën tellende gevel in de Sint-Cordulastraat een bakstenen erker.
Vanaf eind jaren 1920 tot in 1964 zijn er uitbreidingen in een voortgezette stijl gerealiseerd, terwijl er later nog een eigentijdser nieuwer gedeelte aan is toegevoegd in de Sint-Cordulastraat.
In het interieur bleef de oorspronkelijke inrichting van de trappenhal en raadzaal bewaard.

1906 Huis De Hemel, Dorp 11, Pulderbos-Zandhoven.
Het oudste gedeelte van deze vroegere pastorie wordt ‘de Hemel’ genoemd. De gracht errond loopt ook langs de nevenstaande brouwerij en een verderop gelegen herenhuis, respectievelijk als ‘de Hel’ en ‘het Vagevuur’ bekendstaand. Je kan dus snel van het ene naar het andere gaan.
De pastorie is vaak verbouwd, o.a. in 1855 door Jos Schadde en in 1906 door Louis Gife.

1915(?) Onze-Lieve-Vrouwekerk, Torenplein, Oelegem-Ranst.
De oorspronkelijke gotische Onze-Lieve-Vrouwekerk is grotendeels vervangen en vergroot door dit ontwerp van Ferdinand Berckmans. Na de brand van 7 oktober 1914 is de ruïne volgens zijn plannen herbouwd door architect Louis Gife. Bij die gelegenheid zijn de zijkoren en de sacristie vergroot. Na de oorlog is de toren hersteld naar een ontwerp van architect Frans Sel.
De huidige kerk, met een sinds 1976 beschermde ingebouwde westertoren, is een neogotische bakstenen basilicale kruiskerk met een driezijdig gesloten koor, een transept en een driebeukig schip.

Klik voor andere routes op Routes
Voor andere Bollebooswicht-items klik je op Bollebooswicht