Goretti Maria

Deze Bollebooswichtpagina is gekoppeld aan de Stapperloot-Route Boechout
Wandel deze route met je smartphone.

MARIA GORETTI
°Corinaldo, 16 oktober 1890
† Le Ferriere di Conca (Nettuno), 6 juli 1902

Nee, niet echt een goed begin, dat leven van Allessandro Serenelli, wanneer hij als laatste van acht kinderen op 2 juni 1882 in het Italiaanse Patterno wordt geboren. Vader Giovanni is aan de alcohol en met moeder Cecilia is het nog erger gesteld, zij raakt nogal eens buiten haar zinnen. Zoals die keer in 1889 dat ze haar jongste zoon Allessandro poogt te verdrinken. Ze wordt dan opgenomen in een inrichting, waar ze enkele maanden later op 26 maart 1890 overlijdt. Ook een van Allessandro’s broers wordt geïnterneerd en zal eveneens dood gaan.

Luxe is een onbekend begrip binnen dit gezin, armoede is dagelijkse kost. Wanneer zijn vrouw is gestorven heeft weduwnaar Giovanni het lastig om zijn gezin te onderhouden. Hij probeert als boerenknecht aan de kost te komen, maar dat lukt nooit voor langere tijd door zijn dronkenschap en er wordt dus vaak verhuisd.

De eerste ontmoetingen
Zo ontmoet Giovanni Serenelli in oktober 1898 Luigi Goretti, die met zijn vrouw Assunta Carlini ook een kinderrijk gezin heeft en het eveneens moeilijk heeft om aan vast werk te raken, alhoewel hij nooit naar de fles grijpt. Ze besluiten om het samen als pachters te proberen en verhuizen in februari 1899 naar Le Ferriere di Conca, nabij het stadje Nettuno, zo’n 60 kilometer ten zuiden van Rome aan de Tyreense Zee, waar de rijke graaf Mazzoleni hen een stuk land in pacht geeft met daarop een groot gebouw om in te wonen. Aan de ene kant liggen de kamers van de familie Serenelli, aan de andere kant die van de Goretti’s met tussen de twee in een gezamenlijke keuken. Het boeren gaat beide families aanvankelijk goed af, door de samenwerking kan Giovanni zijn drankzucht ook inperken. Een van de kinderen van Luigi en Assunta Goretti is Maria, in het dagelijks leven Marietta genoemd, nog geboren in hun vorige woonplaats Corinaldo op 16 oktober 1890. Allesandro is als intussen 17-jarige nog het enige kind van Giovanni Serenelli, dat bij zijn vader is gebleven.

Maar het goede nieuws duurt niet lang, wanneer Allesandro 18 jaar is geworden, sterft plots Luigi Goretti aan malaria en daarmee is zijn vader plots enige pachter. Die kan dat niet aan en begint opnieuw te drinken. Voor al die ellende sluit Allessandro zich zoveel mogelijk af, hij trekt zich terug, maar hoort natuurlijk wel hoe zijn leeftijdgenoten sterke verhalen vertellen over hun contacten met meisjes. Allessandro verlangt ook naar zo’n ervaring.

Giovanni krijgt verlangens
Omdat hij eigenlijk een eenzaat is geworden, richt hij zijn verlangens op zijn 11-jarige buurmeisje Marietta. Verlangens die hij haar duidelijk probeert te maken via het vertellen van vuile grappen en het maken van schunnige gebaren. Marietta is daar allerminst van gediend en voelt zich bij deze oudere jongen niet op haar gemak. Vrezend dat hij geweld zou gebruiken, zorgt zij ervoor dat ze nooit met hem alleen is.

Wanneer Allessandro merkt dat zijn pogingen tot toenadering geen resultaat hebben, beraamt hij een plan. Wanneer de anderen uit huis zijn om op het veld te werken, komt hij op een zomermiddag het huis van de buren binnen, waar Marietta alleen is. Zij ziet zich gevangen en wanneer ze niet aan zijn verlangens om met hem de liefde te bedrijven toegeeft, probeert hij haar te overweldigen. Zij verzet zich uit alle macht en haar tegenstribbelen is zo hevig dat Allessandro er niet in slaagt om haar aan te randen. Razend geworden, grijpt hij een vijl waarmee hij haar te lijf gaat en op veertien plaatsen verwondt. Uiteindelijk laat hij haar voor dood achter en loopt weg. Marietta wordt gevonden en naar een ziekenhuis in Nettuno gebracht, waar nog geprobeerd wordt om haar leven te redden, maar de verwondingen zijn te ernstig en twee dagen later sterft ze op 6 juli 1902 om kwart voor 4 ‘s middags. Maar op haar sterfbed zegt ze met een kruis en een Maria-medaillon in de hand dat ze haar moordenaar vergeeft.

Een visioen in de gevangenis
Omdat meteen duidelijk is wie deze gewelddaad heeft gepleegd, wordt Allessandro gearresteerd en voor het gerecht in Nettuno gebracht. Hij probeert nog tevergeefs de rollen om te draaien door te beweren dat hij zich heeft moeten verdedigen tegen een seksuele aanval van Marietta, maar daar wordt geen enkel geloof aan gehecht en op 15 oktober 1902 wordt Allessandro veroordeeld tot dertig jaar dwangarbeid in de gevangenis van Nettuno. Hij is een moeilijke gevangene, want hij heeft regelmatig woede-uitbarstingen, zodat men hem vaak in isolatie opsluit uit vrees dat hij geweld zal gebruiken tegen andere gevangenen.

Na zes jaar gevangenis, krijgt Allessandro op een nacht in 1908 een visioen waarin Marietta voor hem verschijnt in een tuin vol bloemen, waar ze veertien witte lelies plukt en die hem stuk voor stuk aanreikt. Dit gebaar van vergiffenis veroorzaakt een ommekeer bij de moordenaar, die vanaf dat moment berouw krijgt over wat hij haar heeft aangedaan en er daalt een volkomen rust over de man. De rest van zijn straf zit Allessandro vervult van de Heilige Geest als een voorbeeldige gevangene uit en door dat betamelijke gedrag wordt hij drie jaar eerder vrij gelaten, op 11 maart 1929.

Op Kerstavond 1934 gaat hij naar Maria’s moeder Assunta en vraagt haar om vergiffenis voor zijn daad. En ja, omdat kennelijk God en ook haar dochter hem reeds vergeven hebben, gaat Assunta daar onmiddellijk op in. En in 1937 treedt Allessandro als lekenbroeder in bij de kapucijnen van Ascoli Piceno, een orde waarin hij de rest van zijn leven als tuinman, portier en algemene werkkracht zal doorbrengen en op 6 mei 1970 zal overlijden op zijn 87ste in het kapucijnerklooster van Macerata, waar hij op 5 mei 1961 als bijna 80-jarige nog een brief achterlaat in een verzegelde envelop, die na zijn dood wordt gevonden en waarin hij achteruit kijkt op zijn verkeerde leven. 

Moordenaar en moeder samen bij heiligverklaring
Maar voor het zover is, zal hij nog samen met de moeder Assunta tussen 1938 en 1941 getuigen voor de zaligverklaring van Maria Goretti door paus Pius XII op 27 april 1947. Op 6 mei 1950 keert Allessandro nog eens terug naar het huis waar hij zijn misdaad beging. En bij de heiligverklaring op 25 juni 1950 zijn moeder en moordenaar samen aanwezig. In 1954 zien Allessandro en Maria’s moeder – die hem als haar eigen zoon heeft geadopteerd – elkaar voor het laatst voordat Assunta overlijdt. Het lichaam van Maria Goretti is intussen overgebracht naar de Notre-Dame-des-Grâces, waar ze is opgebaard in een schrijn. Haar feestdag is 6 juli en zij is patrones van de jeugd.

Klik voor andere routes op Routes
Voor andere Bollebooswicht-items klik je op Bollebooswicht