Deze Bollebooswichtpagina is gekoppeld aan de Stapperloot-route Dendermonde.
Wandel deze route met je smartphone.

Geo (Georges) VERBANCK
° Gent, 28 februari 1881.
† Aartselaar, 12 december 1961.
Als in 1913 in Gent een Wereldtentoonstelling wordt gehouden, zal de opening plaatsvinden door niemand minder dan koning Albert I himself. Dat mag wat meer zijn dan een lintje doorknippen, hij zal op 9 augustus een monument van de gebroeders Van Eyck onthullen. Daar heeft de 32-jarige Gentenaar Geo Verbanck een werkelijk royaal werkstuk van gemaakt. Kennelijk vreesde hij dat er wat weinig volk zou toestromen voor Jan en Hubert Van Eyck bij die inhuldiging, dus zorgt hij meteen zelf voor heel wat bronzen volk rondom het Lam Gods-tweetal. Voor een stevig voetstuk zorgt architect Valentin Vaerwyck. Dit tweetal zal nog vaak samenwerken, waarbij Vaerwyck voor enorme ‘voetstukken’ zorgt – hele gebouwen – waarbij Verbanck zich beperkt tot de ornamentatie van die architectuur.

Het klikt zo goed tussen dit tweetal, dat ze na de Wereldexpo allebei naast elkaar een huis laten bouwen aan de Kortrijksesteenweg nabij het vrijgekomen tentoonstellingsterrein, vandaag in Gent bekend als het Miljoenenkwartier omwille van de luxueuze woningen. Als kort na die expo de Eerste Wereldoorlog uitbreekt, maakt Valentin zich uit de voeten naar Engeland, maar Geo blijft hier. Vaerwycks woning is dan nog niet helemaal klaar en de aannemer vraagt aan Geo of hij verder aan de bouw mag werken, om zo geen personeel te moeten ontslaan, dat anders in Duitsland tewerkgesteld zou worden. Dat wordt toegestaan, dus wanneer Vaerwyck weer naar huis terugkeert is zijn woning sleutel-op-de-deur gereed.

Geo Verbanck komt op 28 februari 1811 in Gent ter wereld als tweede kind van ongehuwde moeder Maria Amalia Gerard. Zijn jeugd brengt hij als pleegkind door op het platteland in Laarne. Als zijn echte moeder in 1892 trouwt met Hendrik Verbanck betekent dat meteen een wettige achternaam voor Geo. 

Op zijn veertiende wordt Geo leerjongen in het atelier van Peter-Pauwels D’hondt, beeldhouwer en schrijnwerker, gespecialiseerd in stijl- en kerkmeubels. Hier leert Geo de techniek van het houtsnijden. Als zijn leermeester in 1896 overlijdt, verhuist Geo naar Aloïs De Beule, die allerhande kunstwerken maakt: kruisbeelden en -wegen, grafzerken en bustes … Een mooie basis voor Geo’s vakmanschap. En er is meer: Alois raadt hem aan om een opleiding te gaan volgen aan de Gentse Koninklijke Academie voor Schone Kunsten. Goede raad wordt opgevolgd, vanaf 1898 tot 1904 volgt Verbanck beeldhouwen bij Louis Van Biesbroeck, waar hij nog een jaar aan vastknoopt op de Brusselse Academie bij Charles Van der Stappen.

Wanneer Geo in 1909 als tweede laureaat eindigt voor de Prijs van Rome voor beeldhouwkunst, gaat hij het jaar daarna regelmatig deelnemen aan de Drie- en Vierjaarlijkse Salons te Antwerpen. En Verbanck wordt lid van de lokale Gentse kunstkring  Kunst en Kennis en later ook van de in 1892 opgerichte Brusselse kring Pour l’Art, die tot aan het begin van de Tweede Wereldoorlog in 1939 heeft bestaan. Intussen gaat hij zelf vanaf 1911 les geven aan de academie van Dendermonde, wat hij vanaf 1924 zal combineren met een leraarschap aan de Gentse academie, waar hij tussen 1935 en 1937 waarnemend directeur zal worden.

In 1930 neemt Verbanck deel aan de tentoonstelling Modern Belgian Art in de mondaine Engelse badplaats Brighton en in 1933 aan Hundert Jahre Belgische Kunst in Berlijn. In 1958 is Verbanck aanwezig op de expo  Hedendaagse Belgische Kunst, die uiteraard tijdens Expo ’58 in Brussel wordt gehouden. Intussen heeft hij in 1941 de Grote Staatsprijs voor Plastische Kunsten ontvangen.

Het werk van Geo Verbanck ondergaat invloed van Victor Rousseau, waarbij hij vooral op personen focust, die hij een bijzondere uitdrukking van verinnerlijking mee weet te geven. Qua vorm worden de beelden van Geo getekend door klassieke zuiverheid en een harmonische lijnvoering. Hout, marmer, steen en ivoor zijn de materialen waarin Verbanck zich uitdrukt. En zoals gezegd, werkt hij regelmatig samen met de eveneens Gentse architect Valentin Vaerwyck.

In 1953 krijgt Geo Verbanck de opdracht die hij zelf als zijn belangrijkste werk zag, namelijk de fries voor het Gentse gerechtsgebouw, destijds nog als zodanig in gebruik. Het 14 m brede en 2,85 m hoge bronzen beeld stelt de Griekse godin Themis voor met in haar linkerhand een weegschaal en in haar rechter het gerechtszwaard. Links van haar staan de nog niet veroordeelde beschuldigden, rechts de veroordeelden. In 1955 komt deze gerechtsscène gereed, maar de beeldengroep wordt pas in oktober 1961 geplaatst, wat Geo nog net kan meemaken voor zijn overlijden twee maanden later.

In zijn eigen Gentse artelier ontwerpt Geo Verbanck standbeelden, gedenkstenen, naakten, borstbeelden, portretten en medaillons, alles zowel in klassieke stijl als in moderne art deco. Verbanck zorgt ook voor allerhande wisselbekers, kunstmedailles, juwelenkistjes, klokjes, boekensteunen en zelfs een radiatordop op een auto. Hij werkt ook samen met de Kunstwerkstede Gebroeders De Coene in Kortrijk. Na beide Wereldoorlogen heeft hij een reeks gedenktekens gemaakt.

Wil je nog meer weten over Geo Verbanck dan vind je dat wellicht op de website www.geoverbanck.be. Specifiek over zijn oorlogsmonumenten is er het boek ‘De oorlogsmonumenten van Geo Verbanck’. 

Oeuvre (onvolledig):
1912 Monument Jan en Hubert Van Eyck
          Gerard De Duivelshof, Gent.
1912 Sint-Jorisbeeld
           Sint-Jorishof, Botermarkt 2, Gent.
1912 Vijf werelddelen
           Oud-Postgebouw, Korenmarkt 16 / Graslei 15-16, Gent.
1913 Borstbeeld burgemeester Omer Vandamme (1888-feb.1914), brons, twee exemplaren.
          Stadhuis, Markt, Dendermonde.
1920-’27 Basreliëfs, buitenzijde Dendermondse kantongerecht, binnen inkomhal en portaal Kinderrechtbank.                                 In de voorgevel de wapenschilden van de kantons binnen de jurisdictie van de Dendermondse rechtbank.
           Gerechtshof, Justitieplein, Dendermonde. (Valentijn Vaerwyck is de architect van dit gebouw).
1922 Basreliëfs en beeldengroepen.
          Bank van de Arbeid, Paddenhoek 12 / Voldersstraat, Gent.
1924 Grafmonument Vanderhaegen-Delaruelle, brons.
          Westerbegraafplaats, Palinghuizen 143, Gent-Mariakerke.
1929 Naar het leven, lindenhout.
           Museum Dhont-Dhaenens, Museumlaan 14, Sint-Martens-Latem.
1929 Naar het leven, brons.
           Museum voor Schone Kunsten, Citadelpark, Gent.
1930 Zeven reliëfs en beelden Arbeid en Handel.
           Provinciale Hogere Arbeidsschool, Coupure Rechts 208, Gent.
1934 Bronzen reliëf van gewonde hinde.
          Veeartsenijschool, Coupure Rechts 308 / Casinoplein, Gent.
1935 Standbeeld De Kunsten.
          Eeuwfeestpaleizen, Heizel, Brussel-Laken.
1940 Buste van een jongen, brons.
          Portret van Roger Dhont, zoon van Jules en Irma Dhont-Dhaenens, in juli 1931 op zijn 14de overleden.
1948 Gedenkplaat Pedro de Gante, brons.
          Ontwerp Valentin Vaerwyck van een portretmedaillon van minderbroeder Pieter van Gent, die als 42-jarige                                missionaris in 1522 naar Mexico vertrekt en daar in 1572 overlijdt.
          Geflankeerd door de wapenschilden van Gent en Mexico-stad.
          Oud-Gerechtshof, kant Nederkouter, Koophandelsplein 23, Gent.
1955 Congomemoriaal met bronzen beeld koning Leopold II.
          Gustaaf Carlierlaan, Gent.
1955 De Gerechtigheid, brons.
          Oud-Gerechtsgebouw, Koophandelsplein 23, Gent.
????  Beeld Orpheus.
          Bibliotheek Koninklijk Conservatorium, Gerard de Duivelstraat 5, Gent.
Oorlogsgedenktekens:
1920 Bevrijdersstraat, Moerbeke.
1921 Grote Plaats, Lebbeke.
1921 Heilig Kruiskerk, Lotenhulle.
1924 Heldenplein, Dendermonde.
1928 Necropolis, Sint-Pieterskerk, Grimde.
1945 Onze-Lieve-Vrouwemarkt, Roeselare.
1952 A.Depoortereplein, Ronse.
1955 Epitaaf voor de Tweede Wereldoorlog, 
         onder doorgang Winkelcentrum Dampoort, Dendermondsesteenweg, Gent.

Klik voor andere routes op Routes.
Voor andere Bollebooswicht-items klik je op Bollebooswicht