Neo-Lodewijk XVI-stijl

Deze Bollebooswichtpagina is gekoppeld aan de Stapperloot-route Boechout
Wandel deze route met je smartphone.

NEO-LODEWIJK XVI-STIJL

In Frankrijk worden in de zestiende tot achttiende eeuw bouwstijlen naar regerende koningen genoemd en die heten vaak Lodewijk, of in het Frans, Louis. Het gaat daarbij niet enkel om architectuur, maar ook om binnenhuisinrichting, waarbij meubels, klokken en bekledingsstoffen ook telkens van vormgeving veranderen. Het karakter van de vorst en het daarmee verbonden imago van zijn koningschap vertalen zich telkens in een nieuwe smaak van vormgeving van de leefomgeving. Deze Lodewijkstijlen beginnen met Lodewijk XII, die tussen 1498 en 1515 de Franse troon bezette. De laatste Lodewijk is Louis XVI, die tussen 1774 en 1789 over Frankrijk heerst, maar uiteindelijk in 1789 met de Franse Revolutie te maken krijgt en op 21 januari 1793 eindigt met zijn onthoofding onder de guillotine. 

Na 1900 komt er vooral in Frankrijk een herleving van die Lodewijk-stijlen, vooral als architectuur voor overheidsgebouwen en gebouwen die representativiteit moeten uitstralen. Dat worden dan de Neo-Lodewijk-stijlen.

De Lodewijk XVI-stijl wordt gekenmerkt door een terugkeer naar klassieke vormen en een versobering van de versieringen, zowel wat betreft interieur- en meubeldecoratie als in de architectuur. Er wordt teruggegrepen naar voorbeelden uit de antieke Romeinse en Griekse oudheid. Pracht en praal worden ingehouden tentoongespreid, wat tot een eleganter totaalbeeld leidt.

Kostbare houtsoorten worden in de interieurs verwerkt, damast en brokaat worden voor tapijten, gordijnen en ook in kleding gebruikt. 

Omdat het in deze wandeling over gebouwen gaat, komt het dus neer op gebruik van zuilen, driehoekige of gebogen friezen boven de ramen en een opbouw van gevels met een duidelijk middenstuk en aan weerszijde dezelfde uitbouw van de zijkanten.

Klik voor onze andere routes op Routes
Klik voor andere Bollebooswicht-items op Bollebooswicht